bipar

Предварителни данни за (пре)застрахователния пазар към края на декември 2017 г.

Вече са достъпни предварителните данни от справките и отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края четвърто тримесечие на 2017 г.  и са публикувани на интернет страницата на КФН – раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар“ – „Общо застраховане“ – 2017 г.„Животозастраховане“ – 2017 г. и „Презастраховане“ – 2017 г.

 

Източник: КФН