Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252
bipar

Започна официална процедура по промяната на датите зa IDD


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

През декември миналата година Комисията предложи делегиран регламент, който забавя прилагането на IDD (нива 1 и 2) до октомври 2018 г. Държавите-членки все още са задължени да имплементират IDD в националното законодателство до 23 февруари 2018 г.

На 18 януари Европейския Съвет постигна съгласие по предложението на ЕП за дата на имплементация 1 юли 2018 г.  и дата на прилагане на 1 октомври 2018 г.

За да се преодолее проблема по правната несигурност и риска от съдебни спорове, дължащи се на вакуума между 23 февруари 2018 г. и публикуването на директивата, която изменя датата в Официален вестник , Комисията по икономически и парични въпроси подкрепи процедурата за забавяне на прилагането на IDD .Съветът предстои да направи същото и това ще позволи бързо публикуване на регламента в Официален вестник. Tова ще гарантира, че държавите-членки, които са изпълнили своевременно IDD, няма да бъдат санкционирани за това.