bipar

Застрахователи за обществото 2017

Конкурс „Застрахователи за обществото 2017“, съвместна инициатива на АБЗ и БАЗБ

Вижте Номинациите и гласувайте

За трета поредна година БАЗБ и АБЗ отново ще почетат заедно празника на застрахователя и ще дадат своя принос към развиването на добри и социални практики в застраховането. Основен акцент в събитията, освен честването на 25 години от
създаването на АБЗ, отново ще бъде конкурсът „Застрахователи за обществото“, който отличава компаниите с най-голям принос към обществото през последната година.
Радваме се, че този конкурс вече е традиция и интересът към него расте с всяка изминала година.
В предишните две издания на конкурса в двете асоциации постъпиха десетки кандидатури на каузи и проекти в сферата на Корпоративната социална отговорност, които с гордост обявихме и наградихме. Тази година се очаква конкуренцията да е още по-голяма, а срокът за кандидатстване е до 15 септември. Наградите ще бъдат обявени на бал на 5 октомври 2017 година.

Защо проект в сферата на Корпоративната социална отговорност (КСО)?

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество. Всяка застрахователна компания и брокер могат да намерят или да създадат своята кауза, с която да допринесат в различни сфери на обществения живот. Като застрахователи ние имаме не само бизнес, но и социална функция и ангажимент към едно по-добре информирано и със защитени права и сигурност общество. По тази причина смятаме, че нашият бранш следва да се развива спрямо очакванията и изискванията на нашите клиенти, служители, партньори, общественост.

Какво е за нас социална отговорност?

Ние вярваме, че една организация въздейства със своите решения и действия върху обществото и околната среда. Именно за това, социалната отговорност може да бъде реализирана само чрез прозрачност и етично поведение, за да допринесе за устойчивото развитие и благополучие на обществото.

Защо тази награда е важна за застрахователния бранш?

Наградата „Застрахователи за обществото“ цели да отличи съвместните бизнес – социални инициативи, които застрахователните компании и брокери са реализирали през изминалата година. Ние вярваме, че те са помогнали за подобряване на условията на труд и устойчивост чрез съвместните усилия на компаниите и техните партньори за заслужават нашето внимание.

Как можете да участвате?

Всяка застрахователна компания и застрахователен брокер, които биха желали да представят своя реализирана кауза или проект в сферата на Корпоративната социална отговорност,биха могли да го направят като изпратят попълнена форма за участие на имейл адрес office@baib.bg и/или имейл адрес abz@abz.bg  до 15.09.2017 г.

Кратко описание на проекта или каузата и снимков и/или видео материал, с която участвате ще бъде публикувано на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ.

След това, всеки от членовете на БАЗБ и АБЗ ще може да разгледа каузите и проектите на участниците и да даде своя глас до 26.09.2017 г.

Победителите ще бъдат избрани след преброяване на получените гласове и ще бъдат отличени с  1-во, 2-ро и 3-то място спрямо броя получени от гласуването резултати.

Всеки един от членовете на АБЗ и БАЗБ има право на един глас за 1-во, 2-ро и 3-то. Тази година победителят ще има честта да бъде награден по време на тържествения бал на застрахователната индустрия, с който ще бъде отбелязана 25 годишнината на АБЗ и деня на застрахователя.

Всички новини свързани с конкурса, както и номинациите, може да следите на сайта на БАЗБ, както и страницата на БАЗБ във ФБ, които се обновяват ежедневно.

Важни дати:

Номиниране до 15.09.2017 г.
Гласуване до 26.09.2017 г.
Обявяване на победителите на 05.10.2017 г.

Вярваме че с тази инициатива, не само ще отдадем заслуженото на нашите колеги и техните постижения, но и се надяваме да бъдем мотивация и вдъхновение за започването на нови инициативи в полза на българското общество.

Формуляр за участие

Медийни партньори на конкурса “ Застрахователи за обществото“ са:

  
Вижте Номинациите и гласувайте