bipar

СВЕТОВНАТА БАНКА ПОИСКА КФН ДА ГАРАНТИРА НЕЗАВИСИМОСТТА СИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси

Световната банка препоръча редица мерки за повишаване на административния и надзорния капацитет на Комисията за финансов надзор (КФН) в приключилата Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program – FSAP), съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Като най-критичен проблем пред КФН от Световната банка посочват гарантирането на независимостта на комисията от правителството. От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси, което ще гарантира обективната й работа и ще повиши административния й и експертен капацитет.

Световната банка отправя и голям брой други препоръки за подобряване на дейността на КФН от най-разнообразен характер – например, преминаване към риск-базиран надзор, структурни промени в рамките на комисията и други.

Част от доклада е и План за действие, който посочва конкретни стъпки за реализиране на направените препоръки. КФН приема набелязаните мерки и дори вече е започнала работа по прилагането на някои от тях, посочиха от регулатора.

FSAP е оценка, която се извършва съвместно от МВФ и Световната банка. FSAP представлява изчерпателен дълбочинен анализ на финансовия сектор на една държава и включва два основни компонента – оценка на финансовата стабилност и оценка на финансовото развитие.

Източник: investor.bg