bipar

Становище на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

Във връзка с извършената проверка от Комисията по финансов надзор на платформата „Окшънайз“ АД по казуса: Представлява ли или не дейността на платформата застрахователно посредничество, Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), изразява следното становище:

Публикуваният от Комисията за финансов надзор доклад потвърждава съмненията, които нашата Асоциация изрази в жалбата си във връзка с дейността на платформата, а именно:

 • Нарушаване на две директиви на Европейския съюз и Кодекса за Застраховане;
 • Операторът на Сайта не е лицензиран застрахователен посредник, въпреки реално осъществяваната от него посредническа дейност.
 • Платформата не изисква легитимация от доставчиците относно техния статут по Кодекса за застраховане и на практика изпълнител на електронна покупка за застраховки може да бъде всеки, включително и лица, които не отговарят на професионалните и други нормативни изисквания.
 • В Сайта не са спазени изискванията на чл. 331 от КЗ относно страница, на която се предлагат застраховки по интернет, като на практика лишава потребителя от възможността да получи професионален съвет относно най-подходящите за неговия застрахователен интерес условия.
 • Много е вероятно ползвателят на услугата да не е в състояние да заяви на Сайта електронна покупка с всички съществени за оценка на риска и за формиране на цена обстоятелства, защото не е професионалист. Няма гаранция, че зададените от ползвателя параметри на търсената застраховка, въз основа на които получава и оценява оферти, са достатъчни за защита на неговия интерес.

От изнесените в доклада данни се вижда, че от страна на оператора на платформата са извършени нарушения, за които БАЗБ дори не е предполагала, а именно:

 • Лица, които не притежават лиценз за застраховател, нито са регистрирани като застрахователни посредници, системно са участвали и са наддавали в търгове за застрахователни продукти, организирани от платформата;
 • Шест от осем застрахователя, които са спечелили търгове за застрахователни продукти в платформата, не са се регистрирали сами и нямат представа кой ги е регистрирал и е предлагал от тяхно име техните застрахователни продукти;
 • Доставчик в търговете за застраховки е дружество, което дори не е регистрирано в регистрите на платформата, въпреки че собственикът й твърди пред медиите, че това се прави с цел контрол на участниците.
 • Свързано с платформата дружество, без лиценз за застрахователно посредничество, е участвало като доставчик и дори е спечелило търг за сключване на застраховка;
 • Голяма част от възложителите на търгове са дружества, свързани с платформата, а не са фирми, на които сайтът прави огромна услуга пестейки им много пари, т.е. платформата работи предимно за интересите на фирми, свързани с нея;
 • Един от изпълнителите /разпространители на застрахователни продукти/, участвал в организираните в платформата търгове, изразява мнение, включително и пред клиентите си, че платформата не е подходяща за сключване на застраховки, тъй като използването й пропуска един много важен момент – определянето на застрахователните нужди на клиента;

На базата на всичко описано в това становище БАЗБ е на мнение, че покупката на застраховка чрез платформата не дава гаранция за качеството на услугите, легитимността и професионалния опит на доставчиците. Това е огромен проблем както за потребителите, така и за бранша.  

Важно е да се знае, че покупката на застраховка е много различна от покупката на хранителен  продукт например. Все пак и при двете имат нещо общо и то е, че изборът по критерий „най-ниска цена“ обикновено не е добра идея.

Когато купуваме храната си, ние искаме да знаем:

 • кой ни я продава;
 • какво съдържа тя;
 • отговаря ли това съдържание на установените стандарти.

При застраховката е важно потребителят да е осведомен за:

 • кой сключва застраховката му;
 • коя застрахователна компания носи риска по нея;
 • покрити ли са правилните рискове, които гарантират на застрахования, че ще получи обезщетение;
 • кой ще му съдейства пред застрахователя, когато настъпи застрахователно събитие.

Ние сме на мнение, че чак след като потребителят се е осведомил за горното се появява критерия цена. В тази връзка БАЗБ иска да уведоми всички потребители, че застрахователните брокери ежедневно договарят за своите корпоративни клиенти значително по-добри цени от стандартните. Тези цени при големи сделки многократно надхвърлят цитираните от собственика на платформата 100 000 лева за стотина сделки.

БАЗБ иска да опровергае и друго твърдение на г-н Пенчев. Той твърди, че пести парите на фирмите като им предоставя евтина услуга. Тук е задължително да информираме потребителите, че застрахователните брокери работят напълно безплатно за потребителя и това е записано в Кодекса за застраховане. За разлика от нас, платформата на г-н Пейчев събира от потребителите (възложителите) годишни такси в размер от 220 евро до 7000 евро без ДДС в зависимост от оборота на компанията, което оскъпява цената на застрахователната услуга.

В заключение, бихме искаме да поканим г-н Пенчев да лицензира своята платформа, като плати такси в размер на над 9000 лева и да стане член на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери. Ставайки част от нас – застрахователните брокери, и изпълнявайки всички законови норми в България и ЕС сме сигурни, че застрахователният пазар ще се развива конкурентно и иновативно, а ние ще почерпим от неговия безспорен опит в бизнеса.

                                  УС на БАЗБ