bipar

УС на БАЗБ прие нови членове

На 6 декември 2017, с протокол №36 от събрание на УС на БАЗБ, ЗБ „Вариант-АБВ“ АД и „СМГ Брокерс“ ЕООД  бяха приети за пълноправни членове на БАЗБ.

За нас е радост да ги приветстваме и им пожелаваме много професионални успехи и ползотворна работа!