Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252
bipar

Нови указания от Европейската Комисия


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baib/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Указания от Европейската Комисия,във връзка с Ключови информационни документи * (KIDs) за Регламент относно основните информационни документи за пакетни продажби и застрахователни продукти с инвестиционен елемент* (PRIIPs), бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

За повече информация,можете да използвате следния директен линк към уебстраницата на вестника: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.218.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2017:218:TOC