bipar

Становище на БАЗБ относно ЗИД на ЗКФН, свързан със самостоятелната издръжка на КФН

Становище на БАЗБ относно ЗИД на ЗКФН, свързан със самостоятелната издръжка на КФН

СТАНОВИЩЕ на  Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) Oтносно: Проект на изменение и допълнение на Закона за комисията за финансов…

Виж още

Бюджетна комисия прие промени в Кодекса за социално осигуряване

Бюджетна комисия прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които въвеждат по-строги изисквания към членовете на…

Виж ощеСВЕТОВНАТА БАНКА ПОИСКА КФН ДА ГАРАНТИРА НЕЗАВИСИМОСТТА СИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

От банката препоръчват КФН да се издържа от събраните от поднадзорните лица такси Световната банка препоръча редица мерки за повишаване…

Виж още


КФН НАЗНАЧИ КВЕСТОР В ДВЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Причината е в проблеми с покритието на минималните капиталови изисквания и във възпрепятстване работата на надзора Комисията за финансов надзор…

Виж още

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

По повод дадената днес от бизнесмена Ивайло Пенчев пресконференция във връзка с проверка на КФН на онлайн платформата му, Българска…

Виж още

КФН одобри сделката с „ОББ – Метлайф“

След като Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията дадоха одобрение за сделката по придобиване на Обединена българска…

Виж още

КФН вече следи в реално време претенциите по автомобилната „Гражданска отговорност“

Комисията за финансов надзор ще представи подробен преглед на дейността си през 2016 година с Годишния отчет пред парламента. Основни…

Виж още