bipar

Близо 240 млн. лв. от премийния приход е реализиран от застрахователни брокери, членове на БАЗБ

Близо 240 млн. лв. от премийния приход е реализиран от застрахователни брокери, членове на БАЗБ

Премийният приход, реализиран чрез застрахователна дейност през първото шестмесечие на 2017 г. на брокерите, членове на Българска Асоциация на Застрахователните…

Виж още

Комисията за финансов надзор отчете за 2016 г. повече работа при липса на пари

Категория : Без категория

Работата на Комисията за финансов надзор (КФН) расте, а в същото време тя няма ресурс да поддържа адекватна ИТ инфраструктура…

Виж още