bipar

IDD – промяна на датата за имплементация и прилагане

IDD – промяна на датата за имплементация и прилагане

На 14 февруари 2018 г.  Европейския Съвет потвърди споразумението за забавяне на крайния срок за транспониране и прилагане на новите…

Виж още

Започна официална процедура по промяната на датите зa IDD

През декември миналата година Комисията предложи делегиран регламент, който забавя прилагането на IDD (нива 1 и 2) до октомври 2018…

Виж още

IDD – Комисията публикува делегираните актове за POG и IPIPs

На 21 септември, Европейската Комисията публикува двата делегирани акта по IDD за надзор и управление на застрахователни продукти .   Новите…

Виж още

Технически стандарт за Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD)

Вече е достъпен официалният регламент за определяне на стандартизирания формат за представяне на Информационен документ за застрахователни продукти (IPID),който ще…

Виж още