bipar

Технически стандарт за Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD)

Технически стандарт за Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD)

Вече е достъпен официалният регламент за определяне на стандартизирания формат за представяне на Информационен документ за застрахователни продукти (IPID),който ще…

Виж още

Общото застраховане с печалба от 89 млн. лв. към края на 2016 г.

Компаниите са продали застраховки за 1,6 млрд. лева и са платили щети за 856 млн. лева Компаниите в общото застраховане…

Виж още

Пет компании в общото застраховане държат 58% от пазара

Секторът отчете близо 262 млн. бруто премии и почти 129 млн. лева платени щети Общото застраховане отчете 261 913 481…

Виж още

Ръст в застрахователния бизнес през 2015 г.

Общото застраховане продаде полици за 1,57 млрд. лева през 2015 г. Животозастраховането отчита 392 млн. лв. приходи през миналата година…

Виж още

1,1 млрд. лева брутоприходи рапортува общото застраховане за деветмесечието

Категория : Без категория

Компаниите са покрили щети за над 646,5 млн. лева Компаниите, опериращи на пазара на общото застраховане у нас, отчитоха брутоприходи…

Виж още

Премиите в общото застраховане минаха 1 млрд. лева към края на август

Категория : Без категория

Компаниите са платили щети за 577 млн. лева, близо 455 млн. лева от тях са по моторните застраховки В края…

Виж още

Осем компании в общото застраховане държат близо 80% от премиите

Брутопремиите за седеммесечието възлизат на близо 894 милиона лева, платените щети – на малко над 517 милиона лева Общото застраховане…

Виж още

Общото застраховане приключва 2010 г. с 14.4 млн. лв. загуба

Източник: Insurance.bg   По предварителни данни брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България през 2010 г.,…

Виж още