bipar

Ръст на Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа на стойност 31,3 млрд. евро през 2016

Ръст на Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа на стойност 31,3 млрд. евро през 2016

Отново сегмента автомобилно застраховане е основният двигател. Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа през 2016 г.  е отчел нарастване…

Виж още

Близо 240 млн. лв. от премийния приход е реализиран от застрахователни брокери, членове на БАЗБ

Премийният приход, реализиран чрез застрахователна дейност през първото шестмесечие на 2017 г. на брокерите, членове на Българска Асоциация на Застрахователните…

Виж още

Брутните премии на застрахователите нарастват със 7,62% към края на септември

Категория : Без категория

Брутните премии на застрахователите нарастват със 7,62% на годишна база до близо 1,7 млрд. лв. през първите девет месеца на…

Виж още

Животозастрахователите продадоха полици за близо 80 милиона за два месеца

Компаниите са изплатили 25,3 млн. лева обезщетения Животозастраховането отчете 79 641 625 лева бруто премии в края на месец февруари….

Виж още

Застрахователните брокери от БАЗБ реализираха над една трета от премийния приход за 2015 г.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2015 г., възлиза на 1 000 267 хил. лв. (890 681 хил. лв….

Виж още

Премийният приход на животозастрахователите нарасна с една четвърт за година

Съвкупният премиен приход на 15-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар продължава да нараства стремително, като към края на месец…

Виж още

Животозастрахователният пазар нараства с близо 20% за година

Съвкупният премиен приход на 15-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар продължава да нараства, като към края на месец август…

Виж още

Членовете на БАЗБ са реализирали над 1/3 от премийния приход за първото шестмесечие на 2015 г.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, членове на БАЗБ през първото шестмесечие на 2015 г., възлиза на 145 644 561 лева…

Виж още

Членовете на БАЗБ реализираха една трета от премийния приход изпълнен от застрахователни брокери през 2014 г.

От последните публикувани данни на КФН за изминалата 2014 г. относно премийния приход реализиран чрез застрахователните брокери става ясно, че…

Виж още

Застрахователите изпратиха 2014 г. с брутен премиен приход за 1,78 млрд. лв.

Растежът на брутния премиен приход, реализиран от застрахователните компании в България, забавя своето темпо. През 2014 г. общите премии на…

Виж още