bipar

ЗК „Надежда“ АД с отнет лиценз за извършване на застрахователна дейност


КФН НАЗНАЧИ КВЕСТОР В ДВЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Причината е в проблеми с покритието на минималните капиталови изисквания и във възпрепятстване работата на надзора Комисията за финансов надзор…

Виж още

Застрахователният гигант “Авива” увеличи продажбите на полиците “Живот”

Източник: Instrade.bg “Авива” съобщи  за увеличаване на печалбите  за 2010 г., благодарение на повишените продажби на застраховки “Живот” и намаляване…

Виж още