bipar

БАЗБ приветства нов член – ЗБ “Глобал Инс”

На 19. 03. 2018 г. , с протокол № 39 от събрание на УС на БАЗБ , беше разгледана молбата за членство на ЗБ “Глобал Инс” и  беше взето решение брокерът да бъде приет за пълноправен член на БАЗБ.

Поздравяваме ги и им пожелаваме много професионални успехи, благополучие и ползотворна работа!