bipar

КФН обявява обществено обсъждане на Наредбата за „бонус-малус“ на 3.12.2018 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) заедно с Министерство навътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии исъобщенията,  ще организира на 3 декември 2018 година (понеделник) от 9:00до 17:30 ч. в зала 3 на НДК обществено обсъждане на наредбата, с която се въвежда системата „бонус-малус“.

В обсъждането са поканени да се включат всички заинтересовани – неправителствени организации, представители на бизнеса,граждани, медии и други. Предвид капацитета на залата местата ще се заемат пореда на пристигането. Срещи с браншови асоциации и неправителствени организации са вече стартирани с цел да се постигне обществен диалог и мненията да бъдат отразени в окончателния вариант на системата „бонус-малус“.

Желаещите да присъстват трябва да изпратят трите си имена или името на  организацията, която представят на мейл bonus-malus@fsc.bg до края на работния ден на 1.12.2018 г. На същия мейл ще се приемат и заявки за изказвания.

Източник: Комисия за финансов надзор