bipar

Глобална мрежа за финансови иновации

Органът по финансовото поведение (FCA), в сътрудничество с 11 финансови регулатори и свързани организации обяви създаването на Глобална мрежа за финансови иновации (GFIN) , която е базирана на предложение за създаването на т.нар. „global sandbox“ *( инициатива, която дава възможност на регулаторите ефективно да си сътрудничат по общи предизвикателства или политически въпроси, с които се сблъскват фирмите в различни юрисдикции).

Мрежата ще се стреми да осигури по-ефективен начин на фирмите да взаимодействат с регулаторните органи от всички държави-членки. Ще бъде създадена и нова рамка на сътрудничество между самите регулатори по теми свързани с финансовите иновации с цел обмен на опит, подходи и идеи.

Трите основни функции на мрежата ще са:

–          Да действа като единна мрежа на регулаторните органи, които си сътрудничат активно;

–          Да дава възможност за обмен на добри практики и обсъждане на нововъзникнали технологични иновации или бизнес модели;

–          Да осигурява форум за съвместна работа.

Настоящите членове са:

Abu Dhabi Global Market (ADGM),

Autorité des marchés financiers (AMF, Quebec)

Australian Securities & Investments Commission (ASIC)

Central Bank of Bahrain (CBB)

Bureau of Consumer Financial Protection (BCFP, USA)

Dubai Financial Services Authority (DFSA)

Financial Conduct Authority (FCA, UK)

Guernsey Financial Services Commission (GFSC)

Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

Monetary Authority of Singapore (MAS)

Ontario Securities Commission (OSC, Canada)

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)

Мрежата е ръководена от Председател и Управителен съвет, съставен от някои от членовете.