bipar

ЕК изпраща известие във връзка с Брекзит

С решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз от МОСВ информират, че от страна на ЕК са публикувани съобщение и известия до заинтересованите страни във връзка с отражението на Брекзит върху различни сектори. 

По-долу можете да прочетете известието на Европейската комисия относно оттеглянето на Обединеното кралство и това на Европейската схема за търговия с емисии на ЕС.