bipar

ЕНО изследват развитието на технологиите във финансовия сектор

Европейски надзорни органи

Европейските надзорни органи са изготвили доклад, който отразява развитието на технологиите във финансовия сектор през последните две години.

В него се изтъква, че към настоящия момент финансовият сектор не е готов изцяло да премине към онлайн и “автоматизирани” услуги, защото все още чрез този тип комуникация е трудно да се профилират клиентите и да бъдат разбирани техните цели.

От друга страна, законовите наредби също не дават яснота какво точно трябва да представляват такива „автоматизирани“ консултации.

Докладът предоставя и интересна информация за инициативите в тази насока, предприети от държавите-членки на Европейския съюз.

Предвид резултатите от анализа и неидентифицираните рискове, ЕНО заявяват, че ще стартират нови изследвания.

Прочетете доклада тук.