bipar

ЕОЦКП с нов портал за ЕС

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) пуска нов онлайн регистър на дружествата, където инвеститорите ще могат да намерят информация за доставчиците на финансови услуги в целия ЕС, включително за санкциите, прилагани от местните компетентни органи.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) откри нов портал с цел да улесни търсенето на доставчици на финансови услуги (дружества на MiFID, дружества за управление на UCIT и т.н.), оторизирани в Европейския съюз.

Порталът показва основна информация за фирмите (име, компетентен орган и т.н.), но също така предвижда позоваване на санкции, прилагани от компетентните органи на държави-членки в няколко европейски законодателства.

Последвайте линка, за да видите онлайн регистъра:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

На специалната уеб страница, ЕОЦКП предупреждава потребителите, че все още е в процес на работа с националните органи за защита на конкуренцията, за да завърши оперативните стъпки, необходими за качването на всички национални данни в новия регистър. Порталът предлага набор от уеб услуги за извличане на данни, които досега са били съхранявани в регистрите на ЕОЦКП.