bipar

Изявление на BIPAR относно последиците от свръхрегулирането

Социални въпроси – “BIPAR подписа съвместно изявление относно последиците от свръхрегулирането на осигурителните служители и продължение на декларацията за   социалните последици от цифровизацията.”  

На 15 февруари 2019 г. BIPAR подписа съвместно с останалите европейски социални партньори в Комитета за социален диалог в застрахователния сектор (ISSDC) съвместно изявление относно „ефектите от регулаторните изисквания и спазването на изискванията към служителите“ (връзка). Освен това, BIPAR подписа продължение на съвместната декларация относно „социалните последици от цифровизацията“ (връзка), приета през октомври 2016 г.