bipar

Комисията за финансов надзор отчете за 2016 г. повече работа при липса на пари

Работата на Комисията за финансов надзор (КФН) расте, а в същото време тя няма ресурс да поддържа адекватна ИТ инфраструктура и да привлича високо подготвени специалисти. Това се казва в отчета на институцията за изтеклата 2016 г., оповестен днес.

В пазарния анализ, включен в отчета, се отбелязва и сериозния ръст в активите (12%), които управляват поднадзорните на комисията, като техният размер достигна близо 22.8 млрд. лева, или 26% от БВП.

Въпреки разрастването на бизнеса разходите за надзор, които може да си позволи комисията, намаляват, което е сериозен проблем пред по-широките отговорности на КФН, които изискват привличането на висококвалифицирани експерти и по-квалифицирана експертиза, се посочва в отчета. В него се подчертава, че в условията на тези финансови ограничения комисията е положила сериозни усилия за подобряване на работата и за повишаване на доверието на потребителите, поднадзорните компании и обществото.

Тъкмо с този недостиг в бюджета от комисията мотивираха значителното повишение на таксите, което бе одобрено през октомври.

“През втората половина на годината КФН отчетливо се отвори към обществото, медиите и бизнеса”, пишат за себе си от комисията.

Като основно постижение в работата си комисията отчита съкратения срок за произнасяне въпреки нарасналия брой преписки.

От регулатора посочват, че се направили първи стъпки по ангажимента си за развитието на капиталовия пазар. Създаден е Съвет за развитие на капиталовия пазар, който обединява всички участници на капиталовия пазар и одобри Стратегия за развитие на капиталовия пазар.

През миналата година беше засилен и превантивният контрол, за да може да се гарантира, че участниците на небанковия финансов сегмент отговарят на действащата нормативна уредба за извършване на дейност на пазара, допълват от ведомството. В резултат на тази надзорна дейност според отчета значителен ръст отбелязва броят на договорните фондове, които нарастват със 7 фонда и в края на годината вече са 117.

Като най-значимото предизвикателство в областта на регулирането и надзора от комисията отчитат организирането и провеждането на преглед на балансите на застрахователите, преглед на активите на пенсионните фондове и стрес тест на застрахователния сектор.

Със засилена надзорна дейност през 2016 г. от комисията обясняват значителния спад в броя на съставените актове за установяване на административни нарушения по отношение на инвестиционната общност и пенсионно осигурителния пазар.

 

 

Източник: dnevnik.bg