bipar

Наръчник за трансгранично застраховане на застрахователни посредници в ЕС

Както беше обяснено по време на средносрочния период в Париж, и по-специално заседанието на Комитета на ЕС, IDD променя начина, по който застрахователните посредници работят през границите на държавите-членки на ЕС. И в решението на своя Съвет на надзорните органи от септември 2018 г. относно сътрудничеството на националните компетентни органи по отношение на IDD ЕОЗППО частично изяснява кога е вероятно даден посредник да осъществява трансгранични дейности. (вижте още)