bipar

Николай Здравков е преизбран за председател на Българска асоциация на застрахователните брокери

Днес 29 март 2023 г. се проведе Общо събрание на Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Общото събрание освен разглеждане и приемане на доклад за дейността на Управителния съвет и Финансови отчети, избра за следващ тригодишен мандат Управителен съвет, членове на Контролната и Етични комисии на асоциацията.

Председател на Управителния съвет е Николай Здравков – управител на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, заместник председатели Моника Минкова – управител на „Реномиа“ ООД и Янаки Янакиев – управител на „Амарант България“ ООД и членове Ивета Кунова – управител на „Инстрейд Застрахователен Брокер“ ЕООД. и Ясен Христов – Председател на СД на Ес Ди Ай Груп АД.

Контролната комисия се ръководи от Боян Ангелов с членове Деница Кирилова и Анелия Ангелова.

Новият председател на етичната комисия е Румен Стайков – управител на „Брокер Инс“ ООД с редовни членове Пенка Стефанова и Румен Христов и резервни членове Мария Велева и Михаил Антонов.

Общото събрание протече в изключителен дух на сплотеност и обединение за разрешаване на проблемите и преодоляване на предизвикателствата пред застрахователното брокерско съсловие.

29 март 2023 г.

гр. София