bipar

ЕС и ЕП подписаха текста за забавяне на IDD

Европейският съвет и Европейският парламент  официално подписаха текста, който забавя изпълнението на IDD.

След приемането му от Съвета и Европейския парламент, окончателният компромисен текст, който забавя изпълнението на IDD до 1 юли 2018 г. и приложението му до 1 октомври 2018 г., беше официално подписан.

Очаква се той да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС на 19 март като тогава ще влезе в сила. Той ще се прилага със задна дата (от 23 февруари 2018 г.). Тази клауза за обратно действие е от решаващо значение, тъй като чрез нея ще се премахне правната несигурност.

Въпреки това, отлагането не гарантира, че държавите членки няма да срещнат трудности при имплементацията и приложението, тъй като IDD трябва да отговаря на редица изисквания, определени от съдебната практика на Европейския съд. Разпоредбата трябва да бъде ясна и точна, безусловна и да не предоставя на държавите-членки значителна свобода на преценката при прилагането ѝ.

Делегираните наредби, обаче, не са законодателни актове, а допълват правилата за IDD. Следователно, ако дадена държава-членка не приеме никакви национални правила за прилагане на IDD, те няма да важат, но посредниците ще имат право да изискат изпълнение.