bipar

Оценка на структурата на пазарите на застрахователни посредници в Европа

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува доклада си относно оценката на структурата на пазарите на застрахователни посредници в Европа в съответствие с член 41, параграф 5 от IDD. 

Настоящият доклад предоставя преглед на състоянието на европейските пазари на посредници до 31 декември 2017 г., отнасящи се до данни за периода от 2013 до 2017 г. и по-специално:

– на различните видове застрахователни посредници и други канали за дистрибуция на европейския пазар;
– на регистрираните застрахователни посредници и тяхната роля в застраховането;
– на моделите на трансгранична дейност;
– на моделите на възнаграждение, използвани от застрахователните посредници;
– на растежа на други нововъзникващи канали за разпространение на застрахователни продукти в ЕС

*Данни са поднесени в стандартизиран формат, въпреки това не всички държави-членки са били в състояние да предоставят данни за всички показатели. 

Можете да откриете доклада тук.