bipar

Пазарът на киберзастраховки ще достигне над 8 млрд. долара през 2020 г.

Според немския презастрахователен гигант Munich Re., пазарът на киберзастраховки ще достигне над 8 млрд. долара през 2020 г.

Кибернетичните рискове са една от най-големите заплахи за мрежовата икономика.

Докато дигиталната икономика увеличава производителността си, свързването на мрежите с различни машини и устройства, може да доведе до много сложни рискове като кражба на данни, нарушения на взаимодействието между мрежови машини и дори провал на цели производствени линии и доставки по веригите.

“Икономическите разходи при мащабни кибератаки вече надвишават загубите, причинени от природни бедствия. В случаите, когато малките и средни предприятия са засегнати, подобни атаки скоро могат да застрашат самото им съществуване”, предупреждава презастрахователят.

Най-опасните атаки към днешна дата, от икономическа гледна точка, са причинени от злонамерени софтуери като WannaCry и NotPetya ( код криптира данните на твърдия диск, изисквайки от потребителите да плащат откупи, за да си възвърнат достъп до системата), които заразиха стотици хиляди компютри по целия свят през 2017 г.