bipar

Предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция

Предстои провеждането на 15-та Сингапурска международна конференция “Reinsurance Reloaded ” и темите, които тя ще засяга са доста навременни. Светът претърпява огромни промени, предизвикани от Четвъртата индустриална революция. Застрахователната индустрия също търпи развитие и в следствие на това възниква въпросът „Как да интегрираме таланти, технологии и работа, за да изградим социална устойчивост в нашия променящ се свят?“

Четвъртата индустриална революция доведе до огромен технологичен напредък – милиони превозни средства, които пътуват по пътищата във всеки голям град, небостъргачи над 600 метра. Станахме свидетели на създаването на интелигентни, екологично устойчиви градове, които се захранват от възобновяеми източници на енергия и са защитени от природни катастрофи чрез модерни системи за предотвратяване на бедствия.

Новите инженерни технологии, включително усъвършенстваният 3D печат, позволяват изграждането на инфраструктурата на нашите домове за няколко дни.

Трансграничната инфраструктурна свързаност улеснява отворената, безпроблемна търговия, като предоставя нови по рода си продукти и услуги на потребителите, съобразени с индивидуалните им потребности.

До 2030 г. всичко и повече от това може да бъде масова реалност. Светът се променя – и се променя с ускоряващ темп, който надминава предишните революции. Темпът на промяна в Азия ще прескочи развитите икономики, но докато технологичните промени предлагат вълнуващи решения на съществуващите проблеми, светът среща и огромна несигурност. Технологичната революция неизменно отнема работни места и обезсмисля цели социални структури.

Инвестирайки в развитието на технологиите, е още по-важно да не забравяме да инвестираме в човешки капитал, защото хората са тези, които създават системите. Те са тези, чиито умения и талант трябва да бъдат усъвършенствани, защото предизвикателствата на новата епоха надхвърлят академичните постижения.

Човечеството трябва да се стреми към съгласувано усилие за подхранване на гъвкавостта и разнообразието на мисълта, така че талантливите хора от всички възрасти да имат възможността да предоставят творчески и практически решения. Великите неща се случват когато работим заедно.

-из статия на „Swiss Re“ – Insuring our changing world