bipar

Предстои създаването на цифрови иновационни хъбове

Европейската комисия стартира инициатива за подкрепа развитието на цифрови иновационни хъбове. Целта е до 2020 г. във всеки регион от Европа да се развие най-малко един иновационен хъб, така че всяка компания да има достъп до него.

Цифровите иновационни хъбове ще играят важна роля в програмата “Европа за цифровите технологии”, за да стимулират правилното усвояването на изкуствения интелект, HPC и  мерките за киберсигурността от всички индустрии и публични организации в Европа. Предвижда се цифровите иновационни хъбове да имат едновременно местно и европейско функциониране. Очаква се държавите-членки да инвестират съвместно в тях чрез финансиране на услуги в отделните региони / държави, докато европейското измерение на тази инициатива ще бъде финансирано чрез субсидия от “Цифрова Европа”.

Държавите-членки ще имат възможността да „номинират“ в кои страни да бъдат създавани центровете. Вече има предложения Европейската платформа за национални инициативи в областта на цифровизацията  да бъде използвана, за да управлява този съвместен инвестиционен проект.

За да научите повече, можете да изтеглите прикачената по-долу брошура , която дава обобщена информация и първоначални идеи за това как да се приложи програмата “Европа за цифровите технологии”, как тя ще допълва подкрепата за центровете на “Хоризонт Европа” и  ще допринася за успешната мрежа от Центрове за цифрови иновации, обхващащи всички региони на Европа.