bipar

Програма за нормативната дейност на КФН за 1.01-30.06.2018г.

Комисия за финансов надзор публикува програмата за нормативната си дейност
за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. Сред проектите на нормативните актове са:

Точка 4:

Наредба за единните изисквания, редът и условията за тяхното прилагане за коригиране на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в зависимост от поведението на водача. Целта на този акт е въвеждането на изискванията на Кодекса за застраховането.

Датата на заседанието, на която ще се разглежда проекта на нормативния акт е 29 януари 2018 г. , а самият акт ще бъде приет на 12 март 2018 г.

Точка 13:

Закон за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Предстои въвеждане в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, за да се извършат необходимите промени за съобразяване на Кодекса за застраховането с европейското законодателство.

Проектът на нормативния акт ще бъде разгледан на 1 март 2018 г. и ще бъде приет на 10 април 2018г.

Цялата Нормативна програма на КФН, можете да видите тук.