bipar

Справка за брутния премиен приход на застрахователните компании към 30.06.2017г.

Общо застраховане

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане в България, възлиза на 1 303 888 853 лв. към 30.09.2017 година.

От тях 498 816 945 лв. са по задължителната автомобилна застраховка “Гражданска отговорност”. По автокаско са продадени полици за 413 550 311 лв. Платените обезщетения достигат 635 735 836 лв., от които за покриване на щети по задължителната автомобилна “Гражданска отговорност” са платени 309 413 852 лв. , а по автокаско – 223 049 210 лв. Автомобилните застраховки представляват 67,3% в структурата на бруто премиите и 81,9 на сто при изплатените обезщетения.

В таблицата можете да видите лидерите при застрахователните компании, които държат 55,7% по бруто приходи и 57,56% по изплатени обезщетения в общото застраховане към края на септември. Първите три дружества държат 60,2 на сто при бруто премиите и 75,7% при изплатените обезщетения.

Компания Пазарен дял по бруто приходи Пазарен дял по изплатени обезщетения
Булстрад Виена Иншурънс Груп 12,3% 12,69%
Лев Инс 12,2% 12,13%
Армеец 11,0% 11,87%
ДЗИ – Общо застраховане 10,6% 11,28%
Алианц България 9,6% 9,59%

 

Животозастраховане

Премийният приход на животозастрахователите, регистрирани от КФН, достига 338 456 315 лв. към края на септември 2017 г. По застраховка “Живот” и рента компаниите са продали полици за 214 845 570 лв., което представлява 63,5% от всички реализирани застраховки. По застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, са сключени договори за 48 666 969 лв., а по “Злополука” – за 14 425 714 лв. За деветмесечието животозастрахователите са покрили щети за 131 691 697 лв. По застраховка “Живот” и рента компаниите са изплатили обезщетения за 97 034 697 лв., което представлява 73,7% от всички застраховки.

13 са дружествата на пазара. Първите три дружества държат 60,2 на сто при бруто премиите и 75,7% при изплатените обезщетения.

Класация на компаниите в животозастраховането към  30.09.2017 г. по бруто приходи Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 21,7%
Алианц България Живот – 21,1%
Уника Живот – 17,4%
ДЗИ-Животозастраховане – 11,0%
ОББ – Метлайф – 9,9%

Класация на компаниите в животозастраховането към 30.09.2017 г. по изплатени обезщетения
Алианц България Живот – 31,3%
ДЗИ-Животозастраховане – 24,0%
Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп – 20,4%
Уника Живот – 8,2%
Граве България Животозастраховане – 4,6%

Източник: КФН