bipar

Тече гласуването за наградите „Застрахователи за обществото 2021 г.“

От 17 септември, могат да се видят номинираните инициативи за седмото издание на конкурса „Застрахователи за обществото“, който се провежда съвместно от Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери.
Кратко описание на проекта или каузата, с който компаниите от застрахователния бранш участват, са публикувани на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ.

Вижте номинациите

Всеки от членовете на БАЗБ и АБЗ ще може да разгледа каузите и проектите на участниците и да даде своя глас до 26.09.2021 г.
Право да гласуват имат членовете на АЗБ и БАЗБ. Всеки член има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Не може да се гласува за собствен проект.


Право да гласуват имат членовете на АЗБ и БАЗБ. Всеки член има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Не може да се гласува за собствен проект.

В предишните шест издания на конкурса в двете асоциации постъпиха многобройни интересни кандидатури на каузи и проекти в сферата на Корпоративната социална отговорност, които с гордост обявихме и наградихме. Победителите тази година ще бъдат обявени на 1 октомври 2021г. – Ден на застрахователя.

Конкурсът „Застрахователи за обществото“ е основан през 2015 г. като резултат от активното сътрудничество между АБЗ и БАЗБ. Инициативата цели да отличи каузите и проектите, допринесли най-много за развитието на обществото през годината, да подчертае добрите практики в застраховането и да стимулира корпоративната социална отговорност, която е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество.