bipar

Тече гласуването за наградите „Застрахователи за обществото 2023 г.“

От 14 септември 2023 г. стартира гласуването за определяне на победителите  конкурса „Застрахователи за обществото 2023“, като то ще продължи до 27 септември, включително.

От 14 септември 2023 г., могат да се видят номинираните инициативи за деветото издание на конкурса „Застрахователи за обществото“, който се провежда съвместно от Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери.


Кратко описание на проекта или каузата, с който компаниите от застрахователния бранш участват, са публикувани на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ.


Всеки от членовете на БАЗБ и АБЗ ще може да разгледа каузите и проектите на участниците и да даде своя глас до 27.09.2023 г. Право да гласуват имат членовете на АЗБ и БАЗБ. Всеки член има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Не може да се гласува за собствен проект.

В предишните седем издания на конкурса в двете асоциации постъпиха многобройни интересни кандидатури на каузи и проекти в сферата на Корпоративната социална отговорност, които с гордост обявихме и наградихме. Победителите тази година ще бъдат обявени на 3 октомври 2023 г.

Конкурсът „Застрахователи за обществото“ е основан през 2015 г. като резултат от активното сътрудничество между АБЗ и БАЗБ. Инициативата цели да отличи каузите и проектите, допринесли най-много за развитието на обществото през годината, да подчертае добрите практики в застраховането и да стимулира корпоративната социална отговорност, която е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество.