bipar

Успешно завърши ХVI-то издание на образователната програма на КФН

Вчера на официално тържество в Комисия за финансов надзор бяха връчени удостоверения на всички ученици и петима учители, които преминаха образователната програма за ученици и учители „Небанковият финансов сектор в България”. Това е ХVI-то издание на образователната програма, организирана от КФН, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката.

Едноседмичната програма за ученици „Небанковият финансов сектор в България” е единствената по рода си в страната и се организира от създаването на КФН, като осигурява отлични преки впечатления от работата на небанковия финансов сектор.

Обучението е организирано съвместно с бизнеса и академичната общност и   осъществява тясна връзка между държавните институции, неправителствените организации, академичната общност в името на повишаване на финансовото образование на младите хора.  

Всеки ден до обяд учениците са слушали лекции за един от небанковите пазари – капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния, които са били изнесени от експерти на КФН и от опитни специалисти от бизнеса, а след обяд  са имали възможност „да видят как се случват нещата на място” като са посетили пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група, Българска фондова борса, Централен депозитар и висше финансово училище.

Учениците са били силно впечатлени от направените посещения, където са били посрещнати от изпълнителните директори на дружествата, които са представили сложната материя през личния си професионален опит. Експерти от комисията и от бизнеса са обяснявали спецификата на застрахователния, пенсионноосигурителния и капиталовия сектор.

А ето и имената на учениците участвали в обучението (завършили 11 клас, обучавани по икономически професии).

1 Габриела Йорданова Дундакова ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен Професия „Финансист“, специалност „Банково дело“
2 Цветелина Станчева Станева ПГЛПИ „Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица Професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“
3 Мартин Светланов Джуров ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе „Организатор Интернет приложения“, специалност – „Електронна търговия“,
4 Кристиян Вихренов Трайков Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски” – гр. Монтана професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“
5 Петя Христова Шанкова Национална търговска гимназия – гр. Пловдив Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство
6 Памела Пламенова Петрова НФСГ,- гр. София Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“
7 Весела Илиянова Стоянова НТБГ –  гр. София Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство
8 Виктория Живкова Славчева ФСГ “Атанас Буров“- гр. Хасково Професия-„Оперативен счетоводител“, специалност “Оперативно счетоводство“
9 Георги Николаев Попов ПТГ – Бургас Професия-„Оперативен счетоводител“, специалност “Оперативно счетоводство“
10 Илиян Живков Петров ФСГ – гр. Добрич “Застрахователно и осигурително дело”
11  Ивелина Николаева Николова ТГ “Княз Симеон Търновски“ – гр. Стара Загора  

Икономика и мениджмънт

12 Десислава Георгиева Димитрова СПГИ – Велико Търново Професия „Оперативен счетоводител“;

Специалност „Оперативно счетоводство“

13 Денис Юсеинов Изиров НПГ – Гоце Делчев Професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“
14 Елеонора Валериева Странджалиева ПГИ “Карл Маркс” – Смолян Специалност „Митническа и данъчна администрация”; професия „Данъчен и митнически посредник”
15 Кристина Николаева Толева Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков”, гр. Сливен Професия „Финансист“, специалност „Банково дело“
16 Лъчезар Красимиров Богомилов ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов Професия „Икономист-информатик”, специалност „Икономическа информатика”
17 Севастиян Вителинов

Смолянов

ВТГ „Г. Ст. Раковски“ – гр. Варна Професия „ Данъчен и митнически посредник“, Специалност „ Митническа и данъчна администрация“
18 Йордан Богданов Петров ПГСУАУ „Атанас Буров“ – гр. Силистра Професия „Оперативен счетоводител“, специалност

„Оперативно счетоводство“

19 Христо  Стефанов Иванов ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич Проф. „Икономист“, спец. „Икономика и мениджмънт“
20 Тома Митков Петков ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин Проф. „Икономист“, спец. „Икономика и мениджмънт“