bipar

1 ви октомври – Ден на застрахователя

На тази дата, през 1891г. в Русе, започва работа първият самостоятелен български застраховател – дружество “България”.

Учредителното събрание е проведено на 16.12.1890 г. На 23 август 1891 г. тогава княз Фердинанд подписва указ 134 за основаване на дружеството, а на 1 октомври 1981 г. то отваря врати, което се счита и датата за начало на българското застраховане.

1 окромври е обявен за професионален празник на българските застрахователи през 1996 г., с решение на Асоциацията на българските застрахователи и Съюза на частните застрахователи.

По традиция на този ден, в празнична обстановка, застрахователите отбелязват  постигнатите в годините резултати и изразяват надеждата си за развитието на българския застрахователния пазар.

За пета поредна година Българска Асоциация на Застрахователните Брокери /БАЗБ/ и Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/, ще почетат заедно празника на застрахователя и ще дадат своя принос към развиването на добри – социални практики в застраховането, чрез конкурсът „Застрахователи за обществото“.