bipar

1050 гимназисти се обучават по проекта “Практични финанси”през тази година

На 15 ноември 2017 г. БАЗБ, съвместно с други асоциации, подписа Меморандум в подкрепа на проекта „Учебен курс по Практични финанси“ на Джуниър Ачийвмънт България, който осигурява финансова грамотност на учениците от начален и гимназиален етап на обучение. 

Курсът е преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model . Той обхваща 10 теми от всички аспекти на финансите, включително застраховане.

В рамките на пилотната фаза на проекта „Практични финанси“, която се състоя през втория срок на учебната 2017/2018 г. 550 ученици от 16 града в страната са преминали през обучение по финансова грамотност. Броят на новите ученици, които са включени в същинската фаза на проекта през текущата учебна година възлиза на 1050.

Според проведени обширни проучвания на JA Bulgaria, основните нагласи на българското общество във връзка с финансовата грамотност могат да бъдат обобщени така:

  • Учениците от всички етапи на образователния процес показват недобре структурирани знания и липса на разбиране по темата за финансовата грамотност. Най-слаби са знанията свързани с доходите. 
  • Българските домакинства показват висока степен на финансова уязвимост и ниска степен на финансова грамотност; проблемът е още по-сериозен, тъй като анкетираните имат погрешна самооценка на нивото на финансовата си грамотност.
  • Учителите са убедени, че финансовата грамотност трябва да бъде преподавана в средните училища, още от началния етап на образование, но само 10% от тях смятат, че са добре подготвени да преподават предмет, свързан с финансови понятия.