bipar

Българинът все повече се замисля за защита на живота и здравето си

Разговор с Председателя на УС на БАЗБ, Ивета Кунова, относно кампанията на БАЗБ “Да спасим читалище Родина”, проблемите на застрахователните брокери в България, промените предвиждани в новия застрахователен кодекс и в Директивата за застрахователно посредничество (IDD), повишеният интерес към застрахователните продукти и други актуални теми.

iveta1

Госпожо Кунова, миналата седмица благотворителната кампания “Да спасим читалище Родина” на БАЗБ бе отличена с престижната награда за най-ефективната дарителска кампания на 2014 г. Честито!
Гордея се с високото признание, което е тази награда – отлична оценка на нашия труд и усилия и поредното признание за БАЗБ. Нашата асоциация отново доказа достойното си място не само в застрахователният бранш, но и в обществения живот в България. С тази награда БАЗБ утвърди престижа на професията “Застрахователен брокер”.
Както вече заявихме, заради успеха на кампанията “Да спасим читалище Родина” и желанието на дарителите да продължат да помагат, БАЗБ ще организира нова благотворителна кампания за 2015 година, отново свързана с деца и преодоляване на щетите от природни бедствия.

Вие оглавявате БАЗБ повече от половин година. Какви са впечатленията Ви от работата на застрахователните брокери – кои са основните общи проблеми?
Преди да стана председател на БАЗБ бях член на етичната комисия и заместник-председател на БАЗБ, а и от 20 години се занимавам със застраховане. И от толкова време следя случващото се на пазара.
Едни от големите проблеми са неспазването на Кодекса за застраховане (КЗ) по отношение разплащането със застрахователите от някои колеги, неотчитането на полици и застрахователни премии и загубата на доверие, като от това страдаме всички ние. Досега България бе единствената страна-членка на ЕС, където в КЗ не бе записано категорично, че застрахователна премия, платена на застрахователния посредник се счита за платена на застрахователя. Вследствие на този пропуск и лошите практики част от клиентите се оказваха без покритие, въпреки че са платили премия при посредника. За наша радост, в проекта за нов КЗ това е формулирано много точно и ясно. По-добрата регулация защитава потребителския интерес.

Вашата асоциация внесе становище в Министерството на финансите по повод проекта за нов Кодекс за застраховане? Има ли такива предложения, с които застрахователните брокери не са съгласни?
БАЗБ подкрепя проекта на нов КЗ и мотивите към него и даде своите предложения по първоначалния вариант, публикуван още през декември. Те бяха обсъдени и приети от Регулатора и залегнаха в проекта за нов КЗ.

Сред новостите е възможността за тригодишен договор по ГО. Как очаквате да повлияе на пазара това нововъведение?
Тригодишния договор всъщност не е някакво революционно откритие. И при задължителната Гражданска отговорност на автомобилистите, както при всички други дългосрочни полици има плюсове и минуси. В практиката тези полици ще бъдат едно добро решение за корпоративни клиенти с големи автопаркове, лизингови дружества, транспортни компании и много други.

Новият застрахователен кодекс обещава и по-добра защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги. Как това ще повлияе на посредниците?
Ние напълно подкрепяме повишаването на защитата интересите на ползвателите на застрахователни услуги. Това е основният приоритет в работата на застрахователния брокер.
Една от основните цели на новият КЗ е и гаранцията, че потребителят взима информирано решение каква застраховка сключва, чрез кой посредник и при кой застраховател. Това защитава и неговия интерес.
По отношение на застрахователните посредници – те трябва да са ясно обозначени, откриваеми и най-вече професионалисти. Още при предлагане на застрахователно покритие посредникът ще трябва да покаже на клиента кой е, какъв е неговият професионален опит и квалификация и че покритието е предложено от посредника след обстойна оценка на застрахователният риск за конкретните нужди на клиента. В анализа ще трябва да бъдат изтъкнати и обосновани причини, поради които посредникът предлага на клиента точно тези покрития при точно тези застрахователи и защо.

Достатъчно добре ли е регулиран пазарът на застрахователните посредници у нас и къде са авансите за развитието на брокерския бизнес в бъдеще?
Регулация, равнопоставеност и защита на потребителския интерес – това са трите ключови думи както за застрахователите, така и за застрахователните посредници. И те са заложени в проекта за нов КЗ, който ние подкрепяме. В сега действащия КЗ има някои пропуски по отношение на регулацията и се радвам, че те вече са изчистени в новия проект. По-стриктен контрол и по-високите изисквания към всички участници на застрахователния пазар са гаранция за защита на потребителите на застрахователни услуги.

Как ще коментирате новата Директива за посредниците, подготвяна в момента в ЕK?
Insurance Distribution Directive /IDD/се очаква да бъде гласувана в ЕП през есента на 2015 г. с двегодишен срок за влизане в съответствие при държавите-членки на ЕС. БАЗБ, чрез Федерацията на европейските застрахователни посредници (BIPAR), взе активно участие в подготовката на Директивата.

Целта на IDD е пълна прозрачност в преддоговорните и договорните отношения и цялостна защита на потребителския интерес. Практиката да се предлага продукт или застраховател заради финансовия интерес на посредника ще бъде изкоренена с новите правила, заложени в Директивата.

Застрахователните продукти трябва да се предлагани от висококвалифицирани и финансово стабилни професионалисти. Сключването на застрахователните договори да става с информираното съгласие на клиента и само след обстоен анализ на нуждите на потребителя. Колко от посредниците – брокери и агенти ще отговорят на тези изисквания, само времето ще покаже.
Финансовите резултати на голяма част от брокерите са много ниски и предполагам, че част от тях ще предпочетат да работят като застрахователни агенти заради завишените критерии в КЗ и впоследствие в IDD, както и заради по-строгата регулация от страна на КФН.
Уверена съм, че членовете на БАЗБ ще бъдат на този пазар и след 5 или 10 години.

Вече има доста български брокери, които имат разрешение да работят на европейските пазари. Имате ли наблюдения дали работят реално на тези пазари?
Не. Не работят.

За колко брокера има място на нашия застрахователен пазар?
Има място за всички. Стига да са квалифицирани, професионалисти, финансово стабилни и стриктно да спазват както законовите изисквания, така и етичните норми на поведение към клиенти и колеги.

Очаквате ли развитие на животозастраховането през брокерите? А на здравното застраховане?
Все по-голям е интересът на клиентите към рисковите застраховки живот, както и към здравното застраховане. Застрахователите се стараят да отговорят на търсенето и вече има голяма палитра от такива продукти. Това за мен е знак, че българинът започва все повече да се замисля за защита на живота и здравето си, не само на автомобила. Животозастраховането и здравното застраховане и сега са добре представени при брокерите. Има дори специализирани в тези застраховки брокери, които заемат челни места в класациите по премиен приход. Естествено очаквам развитие както за тях, така и за всички видове доброволни застраховки.

Какво е становището на брокерския бизнес за промените в Закона за защита при бедствия?
И друг път съм казвала, че според мен застраховането трябва да бъде доброволен, добре обмислен акт на всеки от нас. В промените е заложено, че Агенцията за социално подпомагане ще трябва да преценява кой е имал доходи, за да сключи застраховка и кой не. Тук е и моментът да напомня за пореден път, че застраховката на дома не е скъпа. За хората с ниски доходи застрахователите предлагат и пакетни застраховки на имущество с цена от около 30 лева на година.

Застрахователните компании посочват, че застрахователна култура на клиентите е на ниско ниво и това е една от причините за застрахователните обеми. Какво е Вашето впечатление като посредник и пряка връзка с клиента?
Според мен обемът няма общо със застрахователната култура на отделния клиент – дали е човек, който не знае какво е полица, или колега от бранша – за нас е важно да отговорим на неговите потребности и да защитим интереса му.
Личните ми впечатления са, че в последните години интересът към застраховането е все по-голям, за съжаление на принципа “питай патило”, например след природните бедствия от миналата година. Така че не съм съгласна, че застрахователната култура е ниска и ако някой се оплаква от слаби обеми, трябва да търси проблема другаде.

Друг актуален проблем е гръцката криза. Като утвърден застрахователен експерт очаквате ли проблемите в Гърция да повлияят на застраховането у нас?
Ще бъда конкретна, защото много се изписа по темата. Моето мнение е, че ако говорим за лични застраховки, кризата би повлияла на застраховки като “Помощ при пътуване” и “Отмяна на пътуване” но в много малки размери. За бизнеса – би имало проблеми при застраховките “Финансови загуби”, покриващи договори с гръцки контрагенти.

Бихте ли прогнозирали обема на пазара за тази година и каква част от него ще бъде генерирана от застрахователните брокери?
Брокерският бизнес има ръст всяка година. Очаквам тази тенденция да се запази и в бъдеще процентът на сключени полици чрез брокери да е все по-голям. С радост ще отбележа, че двадесет и петте членове на БАЗБ са изпълнили над една трета от него.

Източник: Insmarket.bg