bipar

BIPAR Panorama – вече на английски и френски език

Наскоро “BIPAR” публикува документ, наречен BIPAR Panorama, който е предназначен за компилация от гледни точки и позиции на BIPAR по актуални европейски въпроси, засягащи застрахователните и финансовите посредници.

BIPAR Panorama вече е на английски и френски, за да достигне до по-широка аудитория.