bipar

Category Archives: Застрахователни новини

Годишни справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на годишните отчети от застрахователните брокери…

Виж още

Правителството прие Правилник за прилагане на ЗМИП

Министерски съвет прие Правилник за прилагане на Закона замерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Правителственото постановление е в изпълнение на…

Виж още

Предстои създаването на цифрови иновационни хъбове

Европейската комисия стартира инициатива за подкрепа развитието на цифрови иновационни хъбове. Целта е до 2020 г. във всеки регион от Европа да се развие най-малко…

Виж още

Пазарът на киберзастраховки ще достигне над 8 млрд. долара през 2020 г.

Според немския презастрахователен гигант Munich Re., пазарът на киберзастраховки ще достигне над 8 млрд. долара през 2020 г. Кибернетичните рискове…

Виж още

faft

Работната група за действия по финансови въпроси (FATF) публикува насоки за животозастрахователния сектор

FATF е независим междуправителствен орган, който разработва политики за защита на глобалната финансова система срещу изпирането на пари, финансирането на…

Виж още

КФН обявява обществено обсъждане на Наредбата за „бонус-малус“ на 3.12.2018 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) заедно с Министерство навътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии исъобщенията,  ще организира на…

Виж още

КФН с предложение за обществено обсъждане на системата „бонус-малус“

Комисията за финансов надзор прие днес на първо четене проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия,…

Виж още

Застрахователните брокери имат ключова роля при определянето на рисковете от природни бедствия

Всяка година светът бива изправен пред природни бедствия. Събитията от вчерашния ден са поредното свидетелство за това до каква степен човекът…

Виж още

Европейската федерация на застрахователите публикува информационна брошура за киберсигурността

Европейската федерация на застрахователите, Европейската асоциация на риск-мениджърите, заедно с Европейската федерация на застрахователните посредници (BIPAR) са изготвили брошура за…

Виж още

Два дни до края на гласуването за “Застрахователи за обществото 2018г.”

Остават само два дни до края на гласуването за конкурса “Застрахователи за обществото 2018”.  Тазгодишното, четвърто издание отново представя много…

Виж още