bipar

EIOPA стартира проучване за употребата на Big Data в застрахователния сектор

*Big Data са набори от данни, които са толкова големи и сложни, че традиционният софтуер за обработка на данни не е подходящ за справяне с тях.

Целта на това проучване е:

  • да се анализират потенциалните ползи и рискове при употребата на Big Data при автомобилните и здравни застраховки;
  • да се оценят новите бизнес модели и проблеми свързани с качеството на данните от Big Data, включително последиците за потребителите;
  • да се подобри разбирането на новите типове и източници на данни и аналитични инструменти, използвани от застрахователните компании и посредници;
  • да се идентифицират възможните необходими надзорни и регулаторни действия.

Проучването е естествено продължение на междусекторната дейност на европейските надзорни органи. Чрез него ще бъде събрана информация за използването на Big Data по цялата застрахователна верига т.е. при ценообразуването и подписването на договорености, при разработването на продукти, както и в осъществяването на продажбите. 

Очаква се проучването да оцени новите бизнес модели и проблеми, свързани с качеството на данните, както и въздействието им върху финансовото приобщаване и справедливото отношение към потребителите, посредством техники за профилиране на потребителя.

Изследването ще се проведе в тясно сътрудничество с националните компетентни органи на всяка държава-членка. EIOPA ще започне събирането на данните през юли и август под формата на въпросници, които ще бъдат изпратени до всички асоциации. Планира се ключовите констатации да бъдат публикувани през първото тримесечие на 2019 г.

Повече по темата можете да прочетете на страницата на EIOPA.