bipar

Киберсигурност – нови стандарти, предложени от ЕП

Киберсигурност – нови стандарти, предложени от ЕП

Категория : Без категория

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE)  на Европейския Парламент е приела позиция относно схема за сертифициране на киберсигурноста. Тя…

Виж още

EIOPA, ESMA и EBA предупреждават потребителите за рисковете при закупуване на виртуални валути

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (EBA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно…

Виж още