bipar

Стартира 8-то издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2022“

На 1 август 2022 г. стартира осмото издание на  конкурса „Застрахователи за обществото“, Превърнал се в традиция, с която почитаме професионалния празник „Деня на застрахователя“,  чрез конкурса за пореден път ще бъдат отличени компаниите от застрахователния сектор с най-голям принос към обществото.

Организатори на конкурса са Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ) и Обединени Застрахователни Брокери (ОЗБ). Техните членове могат да кандидатстват със свои проектни предложения за конкурса и имат право да гласуват за определяне на победителите.

Целта на организаторите на конкурса е да покажат, че за развитието на застраховането и изобщо бизнеса, е важно сътрудничеството между всички участници на пазара – както застрахователните компании, така и застрахователните брокери. Важни са не само финансовите резултати, но и изграденото доверие, отношението към проблемите на хората и добрите каузи, с които се опитваме да допринасяме за устойчивото развитие и благополучието на обществото.

Победителите в  конкурса „Застрахователи за обществото“ ще бъдат обявени на 5 октомври на официална церемония по връчване на наградите в рамките на традиционното честване на професионалния празник – Деня на застрахователя.

Важни дати:

Период на представяне на проекти от кандидатите:  01.08 – 09.09.2022 г.

Гласуване: в периода 15 -28.09. 2022 г.

Обявяване на победителите: 05.10.2022 г.