bipar

Новини

Наръчник за трансгранично застраховане на застрахователни посредници в ЕС

Категория : Без категория

Както беше обяснено по време на средносрочния период в Париж, и по-специално заседанието на Комитета на ЕС, IDD променя начина,…

Виж още

Изявление на BIPAR относно последиците от свръхрегулирането

Категория : Без категория

Социални въпроси – “BIPAR подписа съвместно изявление относно последиците от свръхрегулирането на осигурителните служители и продължение на декларацията за   социалните…

Виж още

EIOPA: Доклад за потребителските тенденции в застраховането

Категория : Без категория

EIOPA публикува своя 7-ми доклад за потребителските тенденции, в който се описват ключовите развития в секторите на застраховането (стр. 11…

Виж още

Крипто-активи: Доклади на ЕС

Категория : Финансови новини

ESMA (Европейският орган за ценни книжа и пазари) и ЕBA (Европейският банков орган) публикуваха подробни доклади за крипто-активите- двата органа…

Виж още

Съветът на ЕС постига съгласие във връзка с пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници

Категория : Без категория

Съветът на ЕС е постигнал съгласие по позицията си относно преразглеждането на режима за надзор на инвестиционните посредници.  До сега…

Виж още

ЕК изпраща известие във връзка с Брекзит

Категория : Без категория

С решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз от МОСВ информират, че от страна на ЕК са публикувани съобщение…

Виж още

БАЗБ търси Секретар

Категория : Без категория

Секретарят на БАЗБ има ключова роля при поддържането на вътрешната комуникация в Асоциацията. С удоволствие Ви каним да станете част…

Виж още

Годишни справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на годишните отчети от застрахователните брокери…

Виж още

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Категория : Без категория

Министерски Съвет постанови, че приема Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който отменя досегашния такъв,…

Виж още

Оценка на структурата на пазарите на застрахователни посредници в Европа

Категория : Без категория

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува доклада си относно оценката на структурата на пазарите на застрахователни…

Виж още