bipar

Членство на БАЗБ в Европейска федерация на застрахователните посредници (BIPAR)

През м. декември 2010 г. Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) депозира в централата на Европейска федерация на застрахователните посредници (BIPAR) заявление за придобиване на членство във федерацията.

На 24.01.2011 г. БАЗБ получи одобрение да стане асоцииран член на “Европейска федерация на застрахователните посредници – BIPAR”.

През месец Юни 2011 г. се проведе годишното Общо събрание на федерацията, където кандидатурата на БАЗБ ще бъде подложена на разглеждане и гласуване за придобиване на статут на пълноправен член на BIPAR.

На 15 юни 2011 г. БАЗБ беше приета за пълноправен член на BIPAR.

Европейската федерация на застрахователните посредници (BIPAR) е сдружение с нестопанска цел, което обединява професионалните сдружения (асоциации) на застрахователни посредници в Европа. В момента в нея членуват 46 национални асоциации. Европейската федерация на застрахователните посредници е представена в 31 държави и представлява около 80 000 застрахователни брокери и агенти, в които работят около 250 хиляди души. Основана е в Париж през 1937 г. През 1989 г. BIPAR се установява в Брюксел. Днес тя е официален и признат глас на застрахователните посредници в европейските институции и пред правителствата на държавите членки на ЕС.

Последният информационен бюлетин на BIPAR, можете да откриете в хронологичен ред тук:

BIPAR Press-July2018-EN (1)

BIPAR Press-February2018-EN

BIPAR Press-September2017-EN

1-BIPAR Press-July2017-EN

BIPAR Press-January2017-EN

BIPAR press release 28112016

BIPAR Press-December2016-EN

BIPAR_Press-September2016-EN

EIOPA_Consultation_Paper_on_technical_advice_on_IDD_DA-04072016

BIPAR_position_on_MiFID_II_delegated_Directive_and_Regulation-June_2016

BIPAR_Press-March2016-EN

BIPAR Press-January2016-EN