bipar

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери

Застрахователи за обществото 2018

За четвърта поредна година БАЗБ и АБЗ отново ще почетат заедно Празника на застрахователя и ще дадат своя принос към развиването на добри социални практики в застраховането.

Научете повече Номинации

 

Наши партньори

Последни новини

Наръчник за трансгранично застраховане на застрахователни посредници в ЕС

Както беше обяснено по време на средносрочния период в Париж, и по-специално заседанието на Комитета на ЕС, IDD променя начина,…

Виж още

Изявление на BIPAR относно последиците от свръхрегулирането

Социални въпроси – “BIPAR подписа съвместно изявление относно последиците от свръхрегулирането на осигурителните служители и продължение на декларацията за   социалните…

Виж още

EIOPA: Доклад за потребителските тенденции в застраховането

EIOPA публикува своя 7-ми доклад за потребителските тенденции, в който се описват ключовите развития в секторите на застраховането (стр. 11…

Виж още

Крипто-активи: Доклади на ЕС

ESMA (Европейският орган за ценни книжа и пазари) и ЕBA (Европейският банков орган) публикуваха подробни доклади за крипто-активите- двата органа…

Виж още

Съветът на ЕС постига съгласие във връзка с пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници

Съветът на ЕС е постигнал съгласие по позицията си относно преразглеждането на режима за надзор на инвестиционните посредници.  До сега…

Виж още

ЕК изпраща известие във връзка с Брекзит

С решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз от МОСВ информират, че от страна на ЕК са публикувани съобщение…

Виж още