bipar

Предимства

baib-78Застрахователният брокер е професионален участник  в специализиран финансов отрасъл на икономиката. Използвайки услугите му, клиента получава БЕЗПЛАТНО:

  • Възможност за избор: Работейки в интерес на клиента си, брокера осигурява рисковете в най-подходящата за него компания. Застрахователния брокер не зависи от никоя застрахователна компания и не е агент или служител на застраховател. Затова може безпристрастно да Ви препоръча компанията, предлагаща най-изгодните условия и тарифи.
  • Надежност: Застрахователния брокер  преминава през строг лицензионен режим и подлежи на контрол от Комисията за финансов надзор.
  • Изгодни условия: Застрахователния брокер сключва голям брой застрахователни договори. Поради това обикновено получава специални отстъпки и по-изгодни условия за клиентите си или успява да постигне снижаване на застрахователната премия и подобряване на условията.
  • Справедливо обезщетение: Поради постоянните си контакти и размера на застрахователния си портфейл, може ефективно да води преговори с цел получаване на бързо и пълно застрахователно обезщетение за клиентите си.
  • Професионализъм: Застрахователния брокер e професионален участник на застрахователния пазар. Запознат е детайлно с финансовото състояние, политика и особености на застрахователните компании, с които работи. Познава детайлно общите условия за застраховане на различните компании. Защитавайки интересите на клиента си, подбира най-походящите тарифи и условия.
  • Индивидуален подход: Брокера познава нуждите на клиента си. По поръчение на клиента изготвяме оптимална застрахователна програма, изхождайки от основните принципи за управление на риска.