bipar

Други партньори


Съюз на застрахователните агенти

адрес: гр. София, п. к. 1000, бул . ” Мария Луиза ” , № 91, ет.1
телефон: 02/931 61 44
факс: 02/931 61 44
e-mail: uninsag@abv.bg
web: www.bazk.org


АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ)
Гр. София 1527, ул. „Тракия“ №15
Тел. (02) 9526666, мобилен 0898 670467
e-mail: bica@bica-bg.org
web: www.bica-bg.org


Адвокатско дружество “Стоева, Чомпалов и Знеполски”
бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 111
гр. София 1504
Тел.: + 359 2 954 6106
e-mail: office@stzlaw.eu
web: www.stzlaw.eu