bipar

EIOPA, ESMA и EBA предупреждават потребителите за рисковете при закупуване на виртуални валути

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (EBA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA),    ( наричани трите заедно ESAs),  предупреждават потребителите относно високия риск при закупуването и/или притежанието на така наречените виртуални валути (Virtual Currencies-VSs).

Виртуалните валути представляват цифрово представяне на стойност, която няма правен статут на валута или пари. Те са силно рискови, защото не са подкрепени от материални активи и не са регулирани от законодателството на ЕС, следователно не предлагат правна защита на потребителите.

ЕSAs са обезпокоени от факта, че все по-голям брой потребители купуват виртуални валути с очакванията, че стойността им ще продължи да нараства, но без реално да са наясно с високия риск от загуба на инвестираните средства.

Виртуални валути като Bitcoin, Ripple, Ether и много други претърпяват значителни ежедневни колебания в цените си. Например, стойността на Bitcoin претърпя рязко увеличение през 2017 г. ( от около 1 000 евро през януари до над 16 000 евро в средата на декември) , след което спадна с почти 70% (до 5 000 евро в началото на февруари).

Въпреки изискванията на ЕС за борба срещу изпирането на пари, които ще влязат в сила по-късно през 2018 г., и които ще станат задължителни за доставчиците на портфейли и платформите за обмен на виртуални валути, те не следва да бъдат регулирани от законодателството на ЕС. Това на практика означава, че ако купувате или притежавате виртуални валути, няма да се възползвате от гаранциите, които бихте имали при регулираните финансови услуги. Например ако дадена платформа за обмен на виртуални валути излезе от бизнеса или е подложена на кибератака, изземване на средства или конфискация на активи в резултат на действия, свързани с правоприлагането, ЕС не може да ви предложи никаква конкретна правна защита. Друг много обезпокояващ момент при покупката на виртуални валути е, че ценообразуването им често не е прозрачно. Ето защо съществува висок риск да не получите справедлива и точна цена при покупката или продажбата им. Информацията, предоставена на потребителите, желаещи да закупят виртуална валута, когато такава информация е предоставена, също в повечето случаи е непълна, трудно разбираема и често не разкрива рисковете.

Какво можете да направите, за да се предпазите?

Ако решите да закупите виртуална валута трябва да сте сигурни, че напълно разбирате техните характеристики и да сте наясно с рисковете, които предприемате. ESAs съветва да не инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите.