bipar

Номинации за наградата “Застрахователи за обществото 2023”

 

„БИКОУЗ в помощ на благотворителността“

Дарение на средства за пострадалото население на Република Турция и Сирия, чрез Фондация BeCause.

 

 

 

 

  • Начало на проекта: 2023 г.
 • Компания:
  „ЗД Евроинс” АД 

„Маратон на приятелството“

През настоящата година събитието се провежда с благотворителна кауза за набиране на средства за стипендия на студент по медицина, с отличен успех и загубил единия си родителтяхното физическо и психическо здраве.
 
  • Начало на проекта: 2020 г.
 • Компания:
  „ЗД Евроинс” АД 

Пази детето в интернет

Кампанията „Пази детето в интернет” представлява сбор от нарочни действия от страна на ЗК „Лев Инс” АД в посока образоване на обществото и превенция срещу един от най-големите бичове на ХХI век – кибер престъпността.
 
  • Начало на проекта: 2021 г.
 • Компания:
  ЗК „Лев Инс“ АД

UNIQA засади семената на бъдещето

UNIQA Bulgaria и страните от SEE региона – Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватия, засадиха над 5000 дървета в петте държави. В допълнение UNIQA България 1дари и над 6000 фиданки на местни общини на територията на България.
  • Начало на проекта: ноември 2022 г.
 • Компания:
  ЗК „УНИКА България“

Заедно за едно по-добро бъдеще

Идеята на благотворителната инициатива е да се подпомогнат деца със специални потребности /или от уязвими групи на възраст между 13 и 18 години в тяхното бъдещо кариерно
развитие.
 
  • Начало на проекта: септември 2022 г.
 • Компания:
  ЗАД “Алианц България”

Сдружение „Бъдеще за
децата“ & сдружение „Клуб на НСО Търговище“

Colonnade Insurance SA организира фирменото събитие
за целия персонал. Служители от България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия се срещнаха, забавляваха се заедно и по време на тиймбилдинг дейности събираха точки за благотворителни организации от всяка държава.
 
  • Начало на проекта: май 2023 г.
 • Компания:
  Колонад Иншурънс Ес Ей клон България
 

kaksi – иновативното здравно мобилно приложение на ДЗИ

За да отговорят на нуждата на потребителите, ДЗИ създададе приложение, което се грижи за тяхното здраве и сигурност и събира в себе си различни дигитални решения за по-
здравословен начин на живот.

 
 
 
  • Начало на проекта:  ноември 2022 г.
 • Компания:
  „ДЗИ – Общо застраховане“  ЕАД

The Human Safety Net България

Инициатива The Human Safety Net България с програма “Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България”.  Нейната цел е да
подкрепя хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята, че хора помагат на хора и това може да доведе до устойчива промяна, като създаде позитивен ефект.
 
 
  • Начало на проекта: 2022 г.
 • Компания:
  Дженерали Застраховане АД

 

Доброволчески дейности за Природен парк „Витоша“

Лакиране или изграждане на маси с пейки, информационни табла, дървени мостове и дървени скари и т.н.

 

 

 

 

  • Начало на проекта: юни 2023 г.
 • Компания:
  Колонад Иншурънс Ес Ей клон България

Програма „Спасители на животи“

Програмата „Спасители на животи“ се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на
практически обучения за оказване на първа помощ.
 
  • Начало на проекта: септември 2022 г.
 • Компания:
  Групама Застраховане