bipar

Номинации за наградата “Застрахователи за обществото 2022”

 

Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех”

Проектът „Постигам по-висок успех” е национална програма за подпомагане на ученици от 8-и до 12-ти клас и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи.

 

 
  • Начало на проекта: 2020 г.
 • Компания:
  „ЗД Евроинс” АД 

Подготовка и участие на деца със синдром на Даун на Световно първенство по лека
атлетика

Подготовка и участие на деца със синдром на Даун на Световно първенство по лека атлетика за деца със синдром на Даун в гр. Нимбурк, Република Чехия юни 2022 г. Целева група са деца със синдром на Даун, които спортуват с цел подобряване на
тяхното физическо и психическо здраве.
 
  • Начало на проекта: 2022 г.
 • Компания:
  „ЗД Евроинс” АД 

Пази детето в интернет

Кампанията е със социална насоченост и поет обществен ангажимент от страна на „Лев Инс“ да образова и формира култура на поведение в дигитална среда. Кампанията е с фокус онлайн тормоза и посегателство над деца и е с цел превенция в кибер пространството.
 
  • Начало на проекта: 2021 г.
 • Компания:
  ЗК „Лев Инс“ АД

Зелени инициативи, спорт, превенция и здраве

Проектът се реализира за втора поредна година и представя на локално ниво в България мисията на УНИКА Груп – „Живеем по-добре заедно“, която е ключова в стратегическата комуникация за компанията с колеги, партньори и приятели на бранда.
  • Начало на проекта: февруари 2021 г.
 • Компания:
  ЗК „УНИКА България“

Kръводаряване Алианц & Приятели

За втора година Алианц организира кампания по кръводаряване , съвместно с Кръвния център на Военномедицинска академия.
 
  • Начало на проекта: април 2021 г.
 • Компания:
  ЗАД “Алианц България”

Заслушай се

Инициативата включва достъп за всички глухи клиенти на компанията до информационни материали и жестов превод в реално време.
 
  • Начало на проекта: март 2021 г.
 • Компания:
  ЗАД “Алианц България”
 

С колелото до метрото

ДЗИ осигури на гражданите и гостите на София 546 нови паркоместа за велосипеди, поставени в охранявани зони на софийските метростанции и даващи възможност за сигурно заключване
на велосипедите.
 
 
 
  • Начало на проекта:  юни 2022 г.
 • Компания:
  „ДЗИ – Общо застраховане“  ЕАД

The Human Safety Net България

Целта на инициативата е да подкрепя хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята, че хора помагат на хора и това може да доведе до устойчива промяна, като създаде позитивен
ефект.
 
 
  • Начало на проекта: 2021 г.
 • Компания:
  Дженерали Застраховане АД