bipar

БАЗБ връчи дарението на читалище Родина

Днес, на 17 Март 2015 г. по случай успешното приключване на благотворителната кампания на БАЗБ за спасяване и ремонт на читалище Родина – Стара Загора, се състоя официалната церемония за връчване на даренията. Събитието премина с голям успех. Присъстваха дарителите от застрахователните компании и застрахователните брокери, членове на БАЗБ.
Дарението получи директорката на читалището г-жа Дора Илиева. Присъства и г-жа Даниела Димитрова, председател на УС на Обществен Дарителски Фонд, Стара Загора.
Събитието беше отразено от Телевизия България On AIR, както и от Телевизия Стара Загора. Присъстваха и репортери от различни медии, както и от застрахователните Инсмаркет, Застраховател Прес и др.
БАЗБ получи благодарствена грамота от Обществен Дарителски фонд, Стара Загора и благодарствено писмо от читалище Родина, Стара Загора.
Тържествено бяха раздадени сертификати за дарение на дарителите от застрахователните компании и дарителите от БАЗБ:

ЗАД Армеец

ЗАД Булстрад ВИГ, дарява застраховка на читалище Родина

ЗД България АД, дарява строителни материали

Българска Агенция за Експортно Застраховане

Групама Застраховане

ДЗИ ОЗ

Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)

ЗАД Виктория

ЗК Лев Инс

Кардиф Общо Застраховане Клон България

ХДИ Застраховане

Абакус Брокер

Адмирал Иншурънс Брокер

Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс

Брокер Инс

Дженерал Брокерс

Ес Ди Ай Груп

Застрахователен Брокер Стар Инс

Застрахователен Брокер Тетра Инс

ЗБК Балкан

Инстрейд Застрахователен Брокер

Карол Стандарт

Корпорекс БГ

Реномиа

Г-н Румен Янчев

Г-н Теодор Христов

Снимки от церемонията, разгледайте  в нашата галерия.

 

IMG_2455IMG_2449