bipar

Благодарствено писмо за дарителство

От името на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и от свое име като председател на УС на БАЗБ изказвам своята дълбока благодарност за участието ви в благотворителната кампания на БАЗБ „Да спасим читалище Родина!“. Вашата подкрепа доказа, че с общи усилия можем да осъществяваме големи и благородни каузи.
Призовахме ви за помощ в труден момент за целия застрахователен бранш, когато трябваше да се справите с последиците от непрестанните бедствия в цялата страна. Въпреки големите усилия, които полагахте, за да помогнете на стотиците си ощетени клиенти, вие се съгласихте да помогнете и на тези, които не бяха застраховани. Така показахме, че застраховането за нас не е само бизнес, то е мисия и кауза – да помагаме на пострадалите.
Благодарение на вас сградата на най-голямото читалище – „Родина – 1860“ в Стара Загора ще бъде спасена. Благодарение на вас в читалището ще продължат да се развиват десетки школи и самодейни състави, в които участват над 2000 души. Благодарение на вас една институция с над 150-годишна история ще продължи да съществува и да пази българската култура и традиции.
Благодаря на всички вас – членове на БАЗБ и застрахователни компании, които се включихте в кампанията:

 • Абакус Брокер
 • Адмирал Иншурънс Брокер
 • Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс
 • Брокер Инс
 • Българска Агенция за Експортно Застраховане
 • Групама Застраховане
 • Дженерал Брокерс
 • Dear colleagues,

 • ДЗИ ОЗ
 • Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)
 • Ес Ди Ай Груп
 • ЗАД Армеец
 • ЗАД Виктория
 • Застрахователен Брокер Стар Инс
 • Застрахователен Брокер Тетра Инс
 • ЗБК Балкан
 • ЗК Лев Инс
 • Инстрейд Застрахователен Брокер
 • Кардиф Общо Застраховане Клон България
 • Карол Стандарт
 • Корпорекс БГ
 • Реномиа
 • Г-н Румен Иванов Янчев
 • Г-н Теодор Христов
 • ХДИ Застраховане

Вярвам, че заедно ще постигаме още подобни успехи и в бъдеще!

С уважение и благодарност:

Ивета Кунова,

Председател на УС на БАЗБ